YOGA PRIVAT

1,5 h yoga där bara du är i fokus! Du guidas in i övningarna mer djupgående och har möjlighet att mer fokuserat utveckla dina färdigheter inom yoga.
Yoga Privat är även för den som kanske aldrig provat yoga tidigare och villa ha en personlig introduktion.
Kostnad: 550kr