YOGA PAR

2,5 timmar där du och din partner fördjupar intimiteten och kontakten mellan er. Yogan bygger på den tantriska traditionen och tyngdpunkten ligger på djup närvaro och ett ökat energiflöde genom andning och gemensamma övningar.
Ett fantastiskt tillfälle att ägna varandra total uppmärksamhet och glädje!
Kostnad: 1000 kr