Relax-klass – avslappning, meditation & andning I klassen kommer vi lära ut andningstekniker, avslappning vid stress och meditationsövningar. Just i meditationen lär du dig att komma i kontakt med ditt inre lugna rum. Genom andningsövningar, sång och vibration av tibetanska skålar lär du dig att möta och vila i din egen stillhet. Meditationen tonar ner dina sinnesintryck och hjärnans ständiga brus så du kan slappna av och uppleva en större klarhet och harmoni.

På senare tid har meditation blivit aktuellt i olika former av stresshantering och smärtlindring. Även den medicinska forskningen har börjat intressera sig för meditation som ett hjälpmedel för bättre fysisk och psykisk hälsa.

Här följer några av de resultat som senare års meditationsforskning har visat:

  • Sänkning av blodtryck är en effekt som har kunnat mätas grundligt i kontrollerade studier.
  • En allmänt avslappnande effekt genom ökad aktivitet av parasympatiska nervsystemet och minskad sympatisk aktivitet i kroppen.
  • Minskad halt av stresshormoner som kortisol, adrenalin och noradrenalin och därmed en högre stresstolerans.
  • Ökad utsöndring av melatonin och serotonin, vilket kan ge effekter som ökat välbefinnande, förhöjt stämningsläge och minskad smärtupplevelse.
  • Minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, efter 6-9 månaders regelbunden meditation.
  • Mindre depressionssymtom, ångestbesvär, inre oro, nervositet, trötthet och stark kroppsoro.
  • Meditation som utfördes regelbundet under tio veckor minskade intensitet och varaktighet av smärta hos patienter med kroniska smärtproblem.

Janny Terfelt,  Yogini och Diplomerad BodyRiver Yogalärare
0709-813780
jannyterfelt@gmail.com